חיפוש

אבחון וטיפול בפוגעים מינית

כיום נהוג להתייחס לאבחון פוגעים מינית בשם הערכת סיכון צרכים

זאת מתוך הבנה של עקרונות האבחון המתייחסים לעקרון הערכת הסיכון של המטופל לשוב ולפגוע, עקרון הערכת צרכיו הטיפוליים של המטופל כמענה שיקומי, עקרון הערכת אופי הטיפול והתאמתו למטופל ספציפי ועקרון השיפוט המקצועי.

מטרת הערכת סיכון וצרכים היא להבין את ההתנהגות הפוגעת, חומרתה, היקפה ועומקה, בכדי לזהות את הצרכים הטיפוליים של המטופל ולהעריך את הסיכון לחזרה על ההתנהגות הפוגעת ובהתאם לגבש את ההמלצות הטיפוליות המתאימות.

אנחנו כאן לשירותכם