אבל ואובדן

אבל הינו מכלול התגובות הרגשיות, המחשבתיות וההתנהגותיות הנלוות למצבי אבדן. המושג אבדן מתייחס לאיבוד אדם קרוב, קשר או מעמד אישי אשר היה משמעותי עבור האדם. מדובר בתגובה אופיינית במצבים כמו מותו של אדם קרוב, שינוי עבודה או מגורים, מעמד, שינוי במצב הבריאותי ושינוי במצב המשפחתי.